Дома

ПРО ТЕНД е тим од сертифицирани консултанти за учество на тендери, спроведување на набавки и поддршка за финансирање на проекти, кој функционира од 2008 година.

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРОДАЖБА – Единствени сме на пазарот што ја читаме и анализираме документацијата на сите Тендери во Македонија и даваме поддршка за учество и припрема на Понуди, 24/7. Пакетот од услуги е наречен ТЕНДЕРИРАЊЕ.

ЗА КОНСОЛИДАЦИЈА НА НАБАВКИ – Понудуваме уникатен софтвер за набавки, наречен ХАСПРОК, со интегрирана база од добавувачи од сите индустрии и со поддршка за електронска аукција, развиен според потребите на неколку големи приватни компании во Македонија и со поддршка за МК, АЛ и АНГ јазик.

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ – Ги следиме сите отворени повици за финансирање на проекти објавени од Фонд за Иновации и Технолошки Развој на Македонија, ХОРИЗОНТ 2020 и ИПАРД во Македонија и помагаме за подготовка и одбрана на Апликациите за финансии. Пакетот од услуги е наречен ПРОФИН.