ХАСПРОК

 ЗА КОНСОЛИДАЦИЈА НА НАБАВКИ

ХАСПРОК, софтвер за набавки кој врши автоматизација на процесот и намалување на трошоците за набавки:

  • Едноставна комуникација со добавувачи
  • Гаранција на квалитет на набавка
  • Генерирање на аналитички податоци
  • Интегрирана целосна база од ПРО-Добавувачи
  • Брзи барања за понуди (RfQ)
  • Електронска аукција

Ние сме ексклузивни партнери на ХАСЕЛТ за дистрибуција на софтвер за набавки наречен ХАСПРОК. Тоа е македонски софтвер за набавки, развиен според потребите на неколку големи приватни компании во Македонија, со интегрирана база од добавувачи од сите индустрии, и со поддршка за МК, АЛ и АНГ јазик.

Нашата уникатна база од подизведувачи, наречена ПРО, претставува унија од наши клиенти и соработници, надополнета со јавни информации за активни учесници на тендери од сите индустрии во Република Македонија. Ја користиме кога Понудувачите имаат потреба од Подизведувач за да креираат комплетна понуда за тендер, или кога Купувачите имаат потреба од обезбедување на поголем избор од понуди.