Тендерирање

 ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРОДАЖБА

Лесно пресметлив факт за Македонија е


Било кој вработен во една компанија,
само за следење на тендери троши време
кое чини минимално 45 евра месечно. Ние, сертифицирани консултанти за управување со тендери,
за 25 евра месечно ви нудиме одлично избалансиран
пакет од услуги за управување со тендери,
наречен

Тендерирање:

– Дневно читање и анализа на нови тендери за вас
– Изработка на „Плати-по-победа„ понуди за тендери
– Членство во база од добавувачи, ПРО:

Единствени сме на пазарот што, според вашiиот интерес, ја читаме и анализираме документацијата на сите Тендери во Македонија и даваме поддршка за подготовка на Понуди за истите, 24/7.

Даваме поддршка при административна и техничка подготовка на компанијата за почеток со учество на тендери во Македонија.

Со нас ќе ги намалите на половина, напорот и трошоците за учество на тендери.

Корисници на Тендерирање се сите странски компании кои се заинтересирани за бизнис во Македонија и сите домашни компании кои немаат доволно знаење, време или ресурси за учество на тендери.

Нашата уникатна база од подизведувачи, наречена ПРО, е составена од наши клиенти и соработници и е надополнета со јавни информации за активни учесници на тендери од сите индустрии во Република Македонија. Ја користиме кога Понудувачите имаат потреба од Подизведувач за да креираат комплетна понуда за тендер, или кога Купувачите имаат потреба од обезбедување на поголем избор од понуди.