РЕШЕНИЈА

Dr.CReport

 • Софтвер за интегрирана контрола на пристап
 • Независност од производители на опрема


HASPROC

 • Софтвер за стратешки набавки
 • Сопствена електронска аукција


MESc.PZU

 • Софтвер за закажување на медицински преглед кај ПЗУ
 • Достапност од дома преку Internet


Софтверски РЕШЕНИЈА

Dr.CReport

Интегрирана контрола на пристап

Претставува софтвер за интегрирана контрола на пристап и евиденција на работно време по основ на RFID и GPS податоци, во зависност од работната позиција.

Модули:

 • модул за управување со контролер за контрола на пристап од било кој производител и 
 • модул за подготовка на извештаи за контрола на пристап и евиденција на работно време компатибилен со било кој постоечки софтвер од таков тип.


Едноставно:

 • внесување и бришење на корисници,
 • доделување и одземање на посебни овластувања на корисниците,
 • креирање групи со различни овластувања,
 • дефинирање на дополнителни услови кои се однесуваат на временски или други барања,
 • испраќање на извештај во електронска порака,
 • интеграција на извештајот во друг информациски систем или софтвер,
 • како на приемер за автоматизирана пресметка на плата.HASPROC

Софтвер за стратешки набавки

 • Решение за набавки со кое се автоматизира процесот и се намалуваат трошоците


 • Работа без хартија и телефонски разговори со добавувачи


 • Спроведување на директна нарачка


 • Постапка со обезбедување на 3 понуди


 • Постапка со е-Аукција


 • Нотификации и потсетници • Генерирање на аналитички податоци


MESc.PZU

Софтвер за закажување на медицински преглед кај ПЗУ

 • Увид во слободни термини кај ПЗУ по доктор и време


 • Закажување на термин од дома, преку интернет


 • Добивање на информации за новости


 • Печатење на листа со шифри на пациенти кои имаат закажан термин


 • Достава на мејл до пациент, како потврда за закажан термин


Референци

Во продолжение се дел од нашите најдобри клиенти.

Контакти

 • +389 (0)72 204 776
 • info@pro-tend.com.mk
 • БУКУРЕШКА 5/Локал 2
  СКОПЈЕ, Северна Македонија