ПРОФИН

 ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ

Управување со апликација за финансирање на проект:

  • Помош при избор на програма за финансирање на проект
  • Изработка и достава на апликација за програма за финансирање на проект
  • Поддршка за презентација на проектна апликација

Управување со договори за ко-финансирање на проект:

  • Администрирање на договор
  • Затворање на договор

Олеснување на пристапот до финансии за вашите иновативни проекти или проекти за развој на вашата компанија, независно дали проектите се за во урбана или рурална средина.

Ги следиме сите отворени повици од ФИТР –Фонд за Иновации и Технолошки Развој на Македонија, ХОРИЗОНТ 2020 и ИПАРД во Македонија и даваме поддршка за подготовка на Апликации за проектни финансии, 24/7. Даваме поддршка при изработка на Бизнис План, Проектен План и на Проектна Апликација како целина.

Имаме успешни проекти позади нас со обезбедување на грантови за нашите клиенти. Нашата работа е препознаена од УСАИД и поддржана со субвенционирање за финансиско обезбедување на вашите проекти.