УСЛУГИ

ПРОЕКТИ

 • Поддршка за Финансирање на Проект
 • Обезбедување на Добавувачи за Проект


ТЕНДЕРИ

 • Подготовка за учество на тендери
 • Дневно проспектирање на тендери
 • Изработка на понуда за тендер
 • Обезбедување на Подизведувачи


Информатичка технологија

 • Дизајн на ИТ Решенија
 • Имплементација на ИТ Проекти

РЕШЕНИЈА

Dr.CReport

 • Софтвер за интегрирана контрола на пристап
 • Независност од производители на опрема


HASPROC

 • Софтвер за стратешки набавки
 • Сопствена електронска аукција


MESc.PZU

 • Софтвер за закажување на медицински преглед кај ПЗУ
 • Достапност од дома преку Internet


Контакти

 • +389 (0)72 204 776
 • info@pro-tend.com.mk
 • БУКУРЕШКА 5/Локал 2
  СКОПЈЕ, Северна Македонија

Референци

Во продолжение се дел од нашите најдобри клиенти.